• Aquestes restriccions estan publicades al DOGC per tant ja estan en vigor totes les obligacions.

Apreciats clients,

Us recordem que amb data 1 de febrer hem entrat en la fase d’emergència del Pla de Sequera de Catalunya (PES) tal i com es preveia inicialment. I a partir d’avui divendres 02/02/2024 es publica al DOGC per tant ja esta en vigor totes les obligacions.


Las restriccions actualment estableixen que:


La dotació màxima permesa per habitant al municipi queda en 200 l per dia (aquesta dotació inclou tots els usos del municipi, inclosos els industrials, agrícoles i ramaders, que per a l’ACA (Agencia Catalana de l’Aigua), s’assimilen a us domèstic. Per tant, l’ús de l’aigua de xarxa municipal es del 100% tipus DOMESTIC. Per aquest motiu s’ha de tenir en compte la recomanació de l’ACA, que es de 100 l/per persona i dia, per donar cabuda a tots els tipus de consums)

  • La restricció per us agrícola es del 80% de disminució del consum
  • La restricció per us ramader es del 50% de disminució del consum
  • La restricció per us industrial es del 25% de disminució del consum
  • La restricció als usos recreatius es del 25% de disminució del consum (prohibit el reg en aquests usos)


I recordem el que diu el PES:


1. Esta prohibit el reg de zones verdes i jardins públics o privats amb aigua de xarxa (es pot utilitzar justificadament per supervivència el reg amb aigua procedent de nivell freàtic, escorrenties, i similars, però mai de procedència de xarxa municipal)

2. Esta prohibit l’ús d’aigua de la xarxa d’abastament municipal, per la neteja viaria (esta prohibit eliminar el pols en suspensió o de l’ambient amb aigua potable tant a nivell públic com privat), el clavegueram, paviments i façanes

3. Esta prohibit els usos ornamentals de l’aigua potable (fonts i altres que NO siguin exclusives per a beure una persona) tant públics com privats

4. Esta prohibit rentar vehicles amb aigua de xarxa municipal excepte en llocs comercials habilitats amb recirculació d’aigua en el circuit tancat privat.

5. Esta prohibit omplir i reomplir piscines tant publiques com privades. No es poden mantenir les piscines comunitàries ni les privades com es fa habitualment que estan plenes i es van replenant automàticament. Per tant no es pot fer ús d’elles.

6. Finalment recordeu que els usos recreatius públics (Pavellons esportius, Piscines, Camps de futbol...), o privats (gimnasos i tots els tipus anteriors) han de rebaixar un 25% el consum i, es recomana tancament de dutxes entre d’altres usos, i sobretot, als camps de futbol, si no tenen manera de regar amb aigua d’origen freàtic, ja que l’ús de reg queda prohibit!!!


Els incompliments suposaran mesures mes extremes (incloent talls intermitents del subministrament d’aigua potable a la població i/o abonats concrets i, generaran sancions depenent de la gravetat dels mateixos).