ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE OZE ZANGAŻOWANY W POLSCE

ACCIONA Energía dostarcza czystą energię w Polsce od 2011r.

TYLKO ŹRÓDŁA ODNAWIALNE

Jesteśmy największym światowym operatorem zajmującym się wyłącznie energią odnawialną, bez powiązań i spuścizny związanej z technologiami paliw kopalnych.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i najbardziej doświadczonemu zespołowi w branży, każdego roku produkujemy czystą energię odpowiadającą zużyciu w 7,6 mln domów na pięciu kontynentach, unikając emisji ponad 13 mln ton CO₂.

 

Prezentujemy unikalny profil firmy, zintegrowany we wszystkich fazach łańcucha wartości: rozwój, finansowanie, inżynieria i budowa, eksploatacja i utrzymanie oraz sprzedaż energii.

Wszystko to, w połączeniu z nieustannym zaangażowaniem w innowacje, stawia nas w wyjątkowej pozycji lidera w procesie przejścia na gospodarkę o obniżonej emisyjności i zelektryfikowaną, opartą na odnawialnych źródłach energii.

 

Firma od ponad 15 lat przyczynia się do dekarbonizacji w Polsce, zatrudniając lokalne zespoły, i posiada doskonałą wiedzę na temat wymagań technicznych i rynku w tym kraju. ACCIONA Energía jest częścią Grupy ACCIONA, referencyjnym graczem w Polsce w zakresie zrównoważonej infrastruktury poprzez Mostostal Warszawa oraz ACCIONA Nieruchomości.

  GŁÓWNE LICZBY

  11,2GW

  zainstalowanej mocy ze źródeł odnawialnych

  24,5TWh

  całkowitej produkcji w 2021r.

  204GWh

  produkcji w Polsce w 2021r.

  13,4mln

  ton CO2,których udało się uniknąć w 2021r.

  MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

  ACCIONA Energía oraz SSE Renewables łączą siły w celu uwolnienia pełnego potencjału morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Będą one wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w dążeniu do uruchomienia około 6 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do końca dekady.

  SSE Renewables planuje złożyć wniosek o wydanie licencji na lokalizację morskich farm wiatrowych (Offshore Location Licenses - OLL) w celu przyznania praw do rozwoju morskich farm wiatrowych w drugim etapie.

  LĄDOWA ENERGETYKA WIATROWA

  ACCIONA Energía od lat dostarcza Polsce czystą energię. W 2011 roku firma zainstalowała swoją pierwszą farmę wiatrową w Polsce (Golice 38 MW), a obecnie posiada i utrzymuje trzy farmy wiatrowe o mocy całkowitej 101 MW.

  Działające farmy wiatrowe ACCIONA Energía wyprodukowały w ciągu roku ponad 200 GWh czystej, lokalnie wytwarzanej energii elektrycznej, co oznacza ilość energii wystarczającą do zasilenia ponad 100.000 polskich domów i uniknięcia emisji ponad 163.000 ton metrycznych CO2 do atmosfery.

  Jesteśmy długoterminowym partnerem, silnie zaangażowanym w sprawy społeczności, w których realizujemy nasze projekty.

  SZEROKI WYBÓR ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ

  DOSTAWY ENERGII ODNAWIALNEJ

  Dostarczamy bezemisyjną energię odpowiadającą zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 7,6 miliona domów na pięciu kontynentach. Do naszych klientów korporacyjnych należą sztandarowe firmy z różnych branż.

  SAMOKONSUMPCJA

  Dostarczamy rozwiązania w zakresie samokonsumpcji energii, których celem jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w miejscu znajdującym się w pobliżu punktu odbioru, zmniejszenie strat energii elektrycznej i uniknięcie opłat za dostęp do sieci.

  USŁUGI ENERGETYCZNE

  Prowadzimy kompleksowe zarządzanie wykorzystaniem energii, obejmujące zarówno popyt, jak i podaż. Model zarządzania opiera się na dwóch wyróżniających nas cechach: zrównoważonym rozwoju i cyfryzacji, których celem jest maksymalne zaspokojenie potrzeb klientów.

  MOBILNOŚĆ ELEKTRYCZNA

  Nasze rozwiązania w zakresie mobilności elektrycznej obejmują wszystko, co jest związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych, od instalacji, zarządzania, obsługi i konserwacji kompletnej infrastruktury ładowania po dekarbonizację floty firmowej lub publicznej.

  ZIELONY WODÓR

  Jesteśmy pionierami w stosowaniu zielonego wodoru i mamy możliwość włączania go do projektów, w których stanowi on bardziej kompletne i wydajne rozwiązanie.

  WIĘCEJ NIŻ CZYSTA ENERGIA

  Aktualności

  SSE Renewables i Mostostal Warszawa SA podpisały Porozumienie o współpracy na rzecz wspólnej realizacji możliwych projektów offshore

  Mostostal Warszawa SA i SSE Renewables podpisały Porozumienie o współpracy (ang. Memorandum of Understanding), aby nakreślić ramy wspólnych działań w zakresie ubiegania się o pozwolenie lokalizacyjne dla budowy morskiej farmy wiatrowej w Polskiej części Bałtyku (obszar 60.E.4). W przypadku uzyskania pozwolenia, Mostostal Warszawa, jako polski partner planuje uczestniczyć w realizacji tej inwestycji offshore, zapewniając realizację części niezbędnych prac.

  Podpisanie Memorandum of Understanding z Mostostal Warszawa jest następstwem decyzji SSE Renewables i ACCIONA Energía o wspólnym badaniu możliwości realizacji projektów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Bałtyku. Rezultatem nawiązanego partnerstwa z ACCIONA Energia było złożenie przez SSE Renewables wniosku o przyznanie pozwolenie lokalizacyjnego dla obszaru 60.E.4. W przypadku uzyskania pozwolenia partnerzy będą wspólnie realizować to przedsięwzięcie.

  Włączenie posiadającego ponad 75-letnie doświadczenie na polskim rynku Mostostalu Warszawa do instalacji morskiej farmy wiatrowej zmaksymalizuje udział local content w inwestycji. Mostostal Warszawa zapewni także możliwość wykorzystania swojej najnowocześniejszej technologii posadowienia grawitacyjnego fundamentów, która może znaleźć zastosowanie na Morzu Bałtyckim. To pionierskie zastosowanie umożliwia montaż kompletnych turbin wiatrowych na fundamentach grawitacyjnych, co skraca czas oraz koszty budowy i instalacji.

  SSE RENEWABLES i ACCIONA Energía dołączyły do Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku

  • CONNECTING WITH THE LOCAL COMMUNITY. SSE Renewables applied for a site located 85 km from shore and with water depth up to 58 meters

  GDAŃSK 17.05.2022 SSE Renewables i ACCIONA Energía podpisały deklarację uczestnictwa w Pomorskiej Platformie Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, przed swoim udziałem w spotkaniu platformy, które odbyło się w Gdańsku 16 maja br.

  Przedstawiciele obu firm, w tym Simon Redfern, Dyrektor ds. Przetargów z SSE Renewables oraz Paweł Tarczewski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu z ACCIONA Energía Polska, wzięli udział w spotkaniu platformy, które odbyło się 16 maja w Gdańsku. W spotkaniu wzięli również udział reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacji Innowacyjnego Przemysłu Morskiej Energetyki, Uniwersytetu Gdańskiego, PSE, Aker Offshore Wind Europe GmBH, CRIST i CO-MADE. Podczas spotkania zgromadzeni omówili tematy związane z rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, takie jak m.in. rozbudowa krajowego łańcucha dostaw w oparciu o potencjał stoczniowy, czy rozwój sieci elektroenergetycznych.

  – SSE Renewables może pochwalić się długą historię współpracy z lokalnymi społecznościami i podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw morskich farm wiatrowych. Zależy nam na budowaniu silnych relacji z potencjalnymi lokalnymi partnerami, które przyczynią się do rozwoju regionów, w których działamy. Dlatego zdecydowaliśmy się stać częścią Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, aby nawiązać współpracę z regionem Pomorza – powiedział Simon Redfern, Dyrektor ds. Przetargów, SSE Renewables.

  – ACCIONA Energía jest obecna na polskim rynku od dziesięcioleci – współpracujemy na nim z lokalnymi partnerami i wspieramy rozwój krajowej gospodarki. Teraz chcielibyśmy nasze zaangażowanie posunąć o krok dalej i zwiększyć swój wkład w dekarbonizację Polski poprzez rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej. Oprócz przystąpienia do Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, podpisaliśmy również Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w którym zobowiązaliśmy się do zwiększenia lokalnego contentu w projektach offshore, jakie chcielibyśmy rozwijać w Polsce –  powiedział Andrzej Konarowski, Country Director, ACCIONA Energía Poland.

  Głównymi celami, utworzonej 25 września 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku są zacieśnienie współpracy, wymiana informacji, wsparcie realizacji inwestycji offshore, rozwój zasobów ludzkich, jak również wykorzystanie potencjału badawczo-naukowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. W pracach platformy regularnie uczestniczą przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, uczelni i instytucji z regionu Pomorza.

  17 maja partnerzy, ACCIONA Energía i SSE Renewables, spotkali się również z przedstawicielami samorządów Łeby i Władysławowa, aby zacieśnić więzi z lokalnymi społecznościami z regionu i omówić potencjalną współpracę związaną z rozwojem projektów wiatrowych na morzu.

  Spotkania z przedstawicielami pomorskich samorządów, uczelni i organizacji miały miejsce po złożeniu przez SSE Renewables wniosku o pozwolenie lokalizacyjne pod budowę morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku (obszar 60.E.4). SSE Renewables i ACCIONA Energía będą współpracować przy rozwoju tego projektu, jeśli otrzymają pozwolenie na realizację inwestycji we wnioskowanej lokalizacji.

   

  SSE RENEWABLES WNIOSKUJE O POZWOLENIE LOKALIZACYJNE DLA MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ W POLSKIEJ CZĘŚCI BAŁTYKU. PLANUJE WYBUDOWAĆ JĄ Z ACCIONA ENERGÍA

  • OBSZAR 60.E.4. SSE Renewables złożyło wniosek o lokalizację położoną 85 km od brzegu, o głębokości do 58 metrów
  • WSPÓŁPRACA. SSE Renewables i ACCIONA Energía połączyły siły, aby opracować najbardziej konkurencyjną ofertę i osiągnąć pełny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

  WARSZAWA, 11 KWIETNIA 2022 – SSE Renewables, będące częścią brytyjskiej notowanej na giełdzie FTSE spółki SSE Plc, złożyło wniosek o przyznanie pozwolenia lokalizacyjnego (PSzW) na budowę morskiej farmy wiatrowej w obszarze 60.E.4 w polskiej części Bałtyku. W przypadku pozyskania lokalizacji SSE Renewables i ACCIONA Energía będą realizować projekt w partnerstwie. Decyzja ta jest następstwem ogłoszonej w zeszłym roku współpracy firm przy badaniu możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskim rynku, dążącym do osiągnięcia do 5,9 GW mocy zainstalowanej w offshore do 2030 roku.

  – Zdecydowaliśmy się ubiegać o lokalizację 60.E.4, ponieważ wierzymy, że nasza pozycja rynkowa pozwala nam wykorzystać pełen potencjał tego interesującego i wymagającego obszaru. Wybrana lokalizacja ma doskonałe warunki wietrzne, ale jest również znacznie oddalona od brzegu i cechuje się dużą głębokością, co stanowi pewne wyzwania – powiedział Simon Redfern, Bid Director, SSE Renewables. – Wykorzystując połączone doświadczenie i możliwości SSE Renewables i ACCIONA Energía, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczną, terminową realizację projektów offshore w Polsce, zgodnie z planowanymi budżetami – dodał.

  Firma SSE Renewables ma bogate doświadczenie w realizacji złożonych inwestycji, zdobyte głównie na rynku brytyjskim. Jednym z jej priorytetów jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają transformację energetyczną, poprawiają bezpieczeństwo dostaw, rozwijają lokalny łańcuch dostaw i przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy. SSE Renewables obecnie buduje więcej mocy w morskich farmach wiatrowych, niż jakakolwiek inna firma na świecie. Odznacza się także doświadczeniem w realizacji projektów w trudnych warunkach środowiskowych, zgodnie z harmonogramem i budżetem.

  ACCIONA Energía wnosi do partnerstwa szerokie doświadczenie we wszystkich technologiach OZE, w tym najbardziej innowacyjnych, takich jak ekologiczny wodór, magazyny i pływające elektrownie słoneczne. Łączy przy tym swoje bogate możliwości techniczne z doskonałą znajomością polskiego rynku, dzięki wieloletniej obecność w Polsce. Mostostal Warszawa, siostrzana spółka ACCIONA Energía, posiadająca bogate doświadczenie z sektora infrastruktury oraz innowacyjną technologię fundamentów morskich farm wiatrowych jest w stanie zapewnić wiedzę technologiczną dla maksymalizacji local content, zwiększającej założenia tzw. sector deal. Partnerzy są bowiem sygnatariuszami porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

  – Bardzo się cieszymy, że możemy pracować nad tak ekscytującym projektem z SSE Renewables – powiedział Andrzej Konarowski, Managing Director ACCIONA Energía Poland. – ACCIONA Energía jest częścią polskiej transformacji energetycznej od ponad 15 lat. Planowany projekt pozwoli zwiększyć nasz wkład w dekarbonizację polskiej gospodarki, zmniejszając przy tym zapotrzebowanie kraju na import energii elektrycznej i zwiększając bezpieczeństwo energetyczne w Polsce – dodał.

  ACCIONA Energía i SSE Renewables to zaufani gracze na rynku infrastrukturalnym, z doświadczeniem w skutecznej realizacji ambitnych projektów. Zobowiązali się dostarczyć zoptymalizowany projekt, który w maksymalnym stopniu wykorzysta potencjał obszaru i zapewni rozwój lokalnego przemysłu.

  ACCIONA Energía, wybrana przez Financial Times jednym z Europejskich Liderów Klimatycznych 2022

  ACCIONA Energía została wybrana przez Financial Times, jedną z najbardziej prestiżowych organizacji informacyjnych na świecie, do wzięcia udziału w drugiej edycji Europejskich Liderów Klimatycznych, zestawieniu wyróżniających się firm, które pracują nad przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym.

  Wybór, dokonany wspólnie z firmą Statista, odzwierciedla zaangażowanie w ochronę środowiska firm, które osiągnęły największą redukcję emisji gazów cieplarnianych w swojej działalności i zużywanej energii.

  W 2021 roku ACCIONA Energía uniknęła emisji 13,4 miliona ton CO2 w wyniku swojej działalności w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz zredukowała swoją emisję w Zakresie 1 i 2 (odpowiednio bezpośrednią oraz generowaną przez zużytą energię) o 71% w stosunku do roku bazowego 2017, pozostając firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej działalności bezpośredniej.

  Ranking FT obejmuje 400 firm, z których 24 są hiszpańskie, a 5 z sektora energetycznego,  ACCIONA Energía jest jedną z nich.

  W swojej analizie technicznej Financial Times-Statista bierze pod uwagę takie aspekty, jak m.in. wskaźnik emisji dostosowany do wzrostu sprzedaży, bezwzględne zmiany emisji w latach 2015-2020 oraz emisje pośrednie w szeregu kategorii, na które wpływ ma działalność firmy,

  ACCIONA Energía to największa firma bez spuścizny w postaci paliw kopalnych, która działa wyłącznie w oparciu o technologie i rozwiązania w 100% odnawialne. Firma jest zaangażowana w walkę z globalnym ociepleniem i dąży do wywierania pozytywnego wpływu na planetę poprzez zrównoważoną infrastrukturę energetyczną. Od 2015 r. znajduje się na czele rankingu New Energy Top 100 Green Utilities, sporządzanego przez Energy Intelligence, jako najbardziej ekologiczne przedsiębiorstwo energetyczne na świecie

  Obecnie firma posiada ponad 11,2 gigawatów (GW) mocy zainstalowanej w pięciu czystych technologiach, a do 2025 roku zamierza osiągnąć 20 GW. Oprócz dostarczania 100% energii odnawialnej, firma świadczy usługi w zakresie samokonsumpcji, rozwiązań energetycznych i mobilności elektrycznej, a także prowadzi badania nad nowymi technologiami energetycznymi, takimi jak magazynowanie energii czy ekologiczny wodór.

  Międzynarodowy Dzień Wody i Ziemi w ACCIONA Energía Poland

  • Firma wzięła udział w serii wydarzeń mających na celu podniesienie świadomości w społecznościach znajdujących się w pobliżu jej projektów i obiektów

  Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) oraz Światowego Dnia Wody (22 marca), ACCIONA Energía przeprowadziła szereg inicjatyw wokół swoich farm wiatrowych w Polsce, których wspólnym celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia dbałości o środowisko naturalne.

  Z okazji Światowego Dnia Ziemi, ACCIONA Energía wraz z Radą Miejską Krobi i innymi zainteresowanymi grupami wzięła udział we wspólnej kampanii “Czysta Gmina”, która miała miejsce 22 i 23 kwietnia w Krobi, miejscowości położonej w pobliżu farm wiatrowych Krobia I    i Poniec II.

  W sumie w akcji wzięło udział 1200 osób - mieszkańcy, przedstawiciele szkół i przedszkoli, lokalni urzędnicy, dzieci i młodzież, a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Celem akcji było posprzątanie całego miasta i podniesienie świadomości, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. W sumie zebrano 305 worków śmieci i 15 opon. Zorganizowano też loterię fantową, w której do wygrania było 260 drzewek owocowych ufundowanych przez ACCIONA Energía.

  W ramach podsumowania inicjatywy 3 maja w Karcu zorganizowano "Bieg Wiosny". Zakończył się on piknikiem ekologicznym, w którym wzięło udział 800 mieszkańców. Uczestnicy przebiegli lub przeszli 3,5 km (nieco ponad 2 mile) po ścieżkach w lesie w Karcu, a następnie mieli okazję wziąć udział w warsztatach ekologicznych (m.in. sadzenie ziół), zabawach dla dzieci, dmuchanych zamkach, stoiskach z jedzeniem oraz konkursie wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów. Zwycięzcy otrzymali 260 drzewek owocowych ufundowanych przez ACCIONA Energía, a wszyscy uczestnicy otrzymali paczkę nasion kwiatów.

  Zorganizowano również zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy.

  ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

  W Światowym Dniu Wody (22 marca) ACCIONA Energía zorganizowała w Poniecu, w pobliżu farm wiatrowych Krobia I i Poniec II, wspólnie z innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak Rada Miejska Ponieca i lokalny Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, edukację ekologiczną. W akcji wzięło udział około 1000 osób, a jej celem było podniesienie świadomości na temat fundamentalnej roli wody i ogromnego zagrożenia, jakie stanowi zmniejszenie jej zasobów.

  Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w "eko-kinie", w którym wyświetlono film na temat prawidłowego sortowania śmieci, eksperymentować z właściwościami wody w laboratorium oraz wykonać różne prace ręczne. Odbył się również konkurs plastyczny pod hasłem "Oszczędzaj wodę"; pierwszą nagrodą była wycieczka do Hydropolis we Wrocławiu, którą wygrała klasa 6 ze Szkoły Podstawowej w Poniecu.

  Przez cały dzień trwała akcja "Drzewko za butelkę". W zamian za oddanie torby pełnej plastikowych butelek uczestnicy akcji otrzymali drzewko ufundowane przez ACCIONA Energía (do wyboru były drzewa owocowe lub liściaste). W sumie rozdano trzysta drzewek. Pierwsze symboliczne drzewka zostały przekazane przez Pana Jacka Widyńskiego, Burmistrza Ponieca, oraz Panią Magdalenę Liberadzką, Office Manager z firmy Acciona Energy Poland Global, która ufundowała wszystkie drzewka rozdawane podczas wydarzenia.

  Poprzez tego rodzaju inicjatywę, będącą częścią programu zarządzania wpływem społecznym (SIM) swoich obiektów, ACCIONA Energía pragnie przekazywać wartości takie jak szacunek dla środowiska i praca zespołowa, przyczyniając się jednocześnie do harmonijnego współistnienia ze społecznościami na obszarach, na których firma realizuje projekty lub posiada obiekty.